THÔNG BÁO CHUNG

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Tổng kết điểm thi ngày 16/06/2019

XÉT TUYỂN NGAY
THỨ CN, 16:41 25/03/2018 VỀ LADEC LIÊN HỆ
Theo dõi LADEC trên:
logo slogan