ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ

1. HỆ CAO ĐẲNG
 
1. Tiếng Anh 11. Tiếng Hàn Quốc
2. Tiếng Nhật 12. Điện Tử Công Nghiệp
3. Tiếng Trung 13. Quản trị mạng máy tính
4. Dược 14. Kỹ thuật xây dựng
5. Kế toán doanh nghiệp 15. Công tác xã hội
6. Thú y 16. Kỹ thuật chế biến món ăn
7. Công nghệ phần mềm 17. Văn thư hành chính
8. Thú y 18.Thiết kế đồ họa
9. Điện công nghiệp 19. Hướng dẫn du lịch
10.Quản trị nhà hàng khách sạn   20. Thiết kế đồ họa

2. HỆ TRUNG CẤP

1. Tiếng Anh 11. Tiếng Hàn Quốc
2. Tiếng Nhật 12. Điện Tử Công Nghiệp
3. Tiếng Trung 13. Quản trị mạng máy tính
4. Dược 14. Kỹ thuật xây dựng
5. Kế toán doanh nghiệp 15. Công tác xã hội
6. Thú y 16. Kỹ thuật chế biến món ăn
7. Công nghệ phần mềm 17. Văn thư hành chính
8. Thú y 18.Thiết kế đồ họa
9. Điện công nghiệp 19. Hướng dẫn du lịch
10.Quản trị nhà hàng khách sạn   20. Thiết kế đồ họa
 

Đăng ký  xét tuyển online theo đường link: http://tuyensinh.ladec.edu.vn/xet-tuyen-online 

XÉT TUYỂN NGAY
THỨ CN, 16:41 25/03/2018 VỀ LADEC LIÊN HỆ
Theo dõi LADEC trên:
logo slogan